Historia

Bernys historia börjar 1973 med en 4 m2 stor kioskbyggnad vid gamla färjfästet på Replotsidan. Verksamheten har vuxit i takt med utvecklingen av förbindelsen mellan fastlandet och skärgården och idag utgör Bernys en mångsidig service- och mötesplats på 800 m2. Från starten 1973 fram till den 31 mars 2017 har verksamheten drivits av Ralf Nygård.

Den 1 april 2017  togs verksamheten över av Tommy Pellas och Patricia Nedergård.

 

Bernys