Historia

Bernys historia börjar 1973 med en 4 m2 stor kioskbyggnad vid gamla färjfästet på Replotsidan. Verksamheten har vuxit i takt med utvecklingen av förbindelsen mellan fastlandet och skärgården och idag utgör Bernys en mångsidig service- och mötesplats på 800 m2.

 

Bernys