Jullunchen serveras dessa dagar.

28.11 12.00-15.00
5.12 12.00-15.00
6.12 13.00-16.00 Pianist Johnny Nordström 
7.12 11.00-15.00
8.12 11.00-15.00
9.12 11.00-15.00
10.12 11.00-15.00
11.12 11.00-15.00
12.12 12.00-15.00
13.12 13.00-16.00 Lucia besöker oss 
14.12 11.00-15.00
15.12 11.00-15.00
16.12 11.00-15.00
17.12 11.00-15.00
18.12 11.00-15.00
19.12 12.00-15.00
20.12 13.00-16.00
21.12 11.00-15.00
22.12 11.00-15.00
23.12 11.00-15.00


29€        Barn 3-12år 12€