Bernys historia

Bernys historia börjar 1973 med en 4 m2 stor kioskbyggnad vid gamla färjefästet på Replotsidan.
Verksamheten har vuxit i takt med utvecklingen av förbindelsen mellan fastlandet och skärgården. 
 Idag utgör Bernys en mångsidig service- och mötesplats på 800 m2.