Kryssningar

Vår kryssningsbåt m/s Corina med besättning kan bokas för kortare eller längre turer inom världsnaturarvsområdet. Plats för 50 passagerare. Möjlighet till servering ombord. A-rättigheter.  

Bokning och info tel. 0500 260 751 eller e-mail cruising@berny.fi

 

 

mscorina